Αφήστε το τηλέφωνό σας
και ένας εκπρόσωπος
της εταιρίας μας θα
επικοινωνήσει μαζί σας
το συντομότερο δυνατό
Καλέστε με!
Υπηρεσίες
Όροι & προϋποθέσεις
ΑΡΧΙΚΗ / 
Όροι & προϋποθέσεις

Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή

AMF ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Με τον παρόντα Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) καθορίζονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των καταναλωτών – χρηστών, τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης (σκοπός, είδος παρεχόμενων υπηρεσιών, μεγέθη επιχείρησης, εύρος δικτύου, διαθέσιμα μεταφορικά μέσα κλπ), ο τιμοκατάλογος, η ευθύνη της εταιρείας σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής, απώλειας μεταφερόμενων προϊόντων, καθυστερημένης επίδοσης, η αποζημίωση καταναλωτών και η διαδικασία καταβολής αυτής σε περίπτωση ευθύνης της εταιρείας.

 ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία αναλαμβάνει έναντι των πελατών της την υποχρέωση για αξιόπιστη από μέρους της παροχή υπηρεσιών, διασφάλιση του απορρήτου των μεταφορών, προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή, διαρκή βελτίωση των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών και διαρκή ενημέρωση των πελατών της για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 ΑΡΘΡΟ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία : AMF ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Α.Φ.Μ.: 998875870

Δ.Ο.Υ.: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έδρα: 12o ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ     Τ.Κ.: 570 01

Αρ. ΓΕ.Μ.Η.: 043586206000

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΕΤΤ: 15-022

Τηλ.: 2310 487778

E-mail: info@amf.gr website: www.amf.gr

 

α. Σκοπός της εταιρείας μεταξύ άλλων είναι και η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών με κέρδος, χονδρικώς ή λιανικώς.

β. Οι παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες είναι η ταχυμεταφορά δεμάτων.

  

 ΑΡΘΡΟ 3

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η ταχυμεταφορά δεμάτων με ή χωρίς εμπορική αξία. Η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα υπογραφής ξεχωριστής σύμβασης σε περιπτώσεις ομαδικών αποστολών. Αναλυτικά:

Αυθημερόν παράδοση με εξτρά χρέωση στην ΖΩΝΗ 1(+50€)

Παράδοση εντός 2 εργάσιμων ημερών (ΖΩΝΗ 1)

Παράδοση εντός 5 εργάσιμων ημερών (ΖΩΝΗ 2)

Παράδοση εντός 6 εργάσιμων ημερών (ΖΩΝΗ 4)

Εργάσιμες είναι οι μέρες Δευτέρα έως Σάββατο από τις 08:00 έως τις 17:00

Υπηρεσία μαζικών παραδόσεων

Υπηρεσία αντικαταβολής

Αφορά την είσπραξη ποσού μετρητά κατά την παράδοση των αντικειμένων και απόδοση των χρημάτων στον δικαιούχο.

Υπηρεσία αγοράς

Αφορά την προ-είσπραξη ποσού από τον εντολέα (συνήθως είναι ο παραλήπτης) και χρήση του ποσού αυτού για την αγορά-εξόφληση του αντικείμενου που πρόκειται να μεταφερθεί.

 ΑΡΘΡΟ 4

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η εταιρεία καταρτίζει κατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών της με αναλυτική χρέωση καθεμιάς από αυτές καθώς και των γεωγραφικών ορίων διανομής σε συγκεκριμένους ΤΚ.
Οι χρήστες των υπηρεσιών της μπορούν να λάβουν γνώση του καταλόγου στο κατάστημα της εταιρείας ή και στο δικτυακό τόπο (
www.amf.gr). Ο τιμοκατάλογος μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

 Αναλυτικά:

Τ.Κ.

Ζώνη 2016 - 2017

Νομός

500 01

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

500 02

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

500 03

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

500 04

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

500 05

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

500 05

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

500 06

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

500 07

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

500 07

4

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

500 07

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

500 08

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

500 09

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

500 10

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

501 00

2

ΚΟΖΑΝΗΣ

501 31

2

ΚΟΖΑΝΗΣ

501 32

2

ΚΟΖΑΝΗΣ

502 00

2

ΚΟΖΑΝΗΣ

502 00

2

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

503 00

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

504 00

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

505 00

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

510 30

4

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

510 31

4

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

510 32

4

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

511 00

2

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

512 00

4

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

520 50

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

520 51

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

520 52

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

520 53

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

520 54

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

520 55

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

520 56

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

520 57

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

520 58

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

520 59

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

521 00

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

522 00

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

522 00

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

530 70

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

530 71

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

530 72

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

530 73

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

530 74

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

530 75

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

530 76

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

530 77

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

530 78

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

531 00

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

532 00

4

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

535 36

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

542 48

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

542 49

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

542 50

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

543 51

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

543 52

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

544 53

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

544 54

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

545 00

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 03

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 21

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 22

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 23

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 24

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 25

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 26

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 27

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 28

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 29

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 30

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 31

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 32

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 33

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 34

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 35

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 36

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 38

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 39

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 40

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 41

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 42

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 43

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 44

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 45

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 46

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546 55

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

551 31

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

551 32

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

551 33

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

551 34

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

552 10

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

552 36

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

553 37

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

553 55

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

554 38

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

555 10

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

555 35

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

555 37

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

556 06

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

561 21

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

561 22

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

561 23

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

562 00

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

562 24

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

562 25

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

563 34

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

564 24

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

564 29

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

564 30

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

564 31

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

565 32

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

565 33

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

566 25

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

566 26

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

567 27

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

567 28

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 01

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 02

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 03

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 04

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 06

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 06

2

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

570 07

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 08

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 09

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 10

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 11

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 11

2

ΚΙΛΚΙΣ

570 12

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 12

2

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

570 13

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 14

4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 14

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

570 15

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 16

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 17

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 17

2

ΚΙΛΚΙΣ

570 17

2

ΣΕΡΡΩΝ

570 18

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 19

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 20

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 21

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

570 22

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

571 00

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

571 00

2

ΚΙΛΚΙΣ

571 00

2

ΠΕΛΛΑΣ

572 00

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

573 00

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

574 00

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

575 00

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

580 01

4

ΠΕΛΛΑΣ

580 02

4

ΠΕΛΛΑΣ

580 03

4

ΠΕΛΛΑΣ

580 04

4

ΠΕΛΛΑΣ

580 05

2

ΠΕΛΛΑΣ

581 00

2

ΠΕΛΛΑΣ

581 00

2

ΗΜΑΘΙΑΣ

582 00

2

ΠΕΛΛΑΣ

583 00

4

ΠΕΛΛΑΣ

584 00

4

ΠΕΛΛΑΣ

585 00

2

ΠΕΛΛΑΣ

590 09

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

590 31

4

ΗΜΑΘΙΑΣ

590 32

4

ΗΜΑΘΙΑΣ

590 33

4

ΗΜΑΘΙΑΣ

590 34

4

ΗΜΑΘΙΑΣ

590 35

4

ΗΜΑΘΙΑΣ

591 00

2

ΗΜΑΘΙΑΣ

591 00

2

ΗΜΑΘΙΑΣ

591 00

2

ΠΕΛΛΑΣ

591 31

2

ΗΜΑΘΙΑΣ

591 32

2

ΗΜΑΘΙΑΣ

592 00

2

ΗΜΑΘΙΑΣ

593 00

4

ΗΜΑΘΙΑΣ

600 61

4

ΠΙΕΡΙΑΣ

600 62

4

ΠΙΕΡΙΑΣ

600 63

4

ΠΙΕΡΙΑΣ

600 64

4

ΠΙΕΡΙΑΣ

600 65

4

ΠΙΕΡΙΑΣ

600 66

4

ΠΙΕΡΙΑΣ

601 00

2

ΠΙΕΡΙΑΣ

601 31

2

ΠΙΕΡΙΑΣ

601 32

2

ΠΙΕΡΙΑΣ

601 33

2

ΠΙΕΡΙΑΣ

601 34

2

ΠΙΕΡΙΑΣ

602 00

2

ΠΙΕΡΙΑΣ

603 00

4

ΠΙΕΡΙΑΣ

610 02

4

ΚΙΛΚΙΣ

610 03

4

ΚΙΛΚΙΣ

610 05

4

ΚΙΛΚΙΣ

610 06

4

ΚΙΛΚΙΣ

610 07

4

ΚΙΛΚΙΣ

611 00

2

ΚΙΛΚΙΣ

612 00

4

ΚΙΛΚΙΣ

613 00

4

ΚΙΛΚΙΣ

614 00

4

ΚΙΛΚΙΣ

617 31

4

ΞΑΝΘΗΣ

620 41

4

ΣΕΡΡΩΝ

620 42

4

ΣΕΡΡΩΝ

620 43

4

ΣΕΡΡΩΝ

620 44

2

ΣΕΡΡΩΝ

620 45

4

ΣΕΡΡΩΝ

620 46

2

ΣΕΡΡΩΝ

620 47

4

ΣΕΡΡΩΝ

620 48

4

ΣΕΡΡΩΝ

620 49

4

ΣΕΡΡΩΝ

620 50

4

ΣΕΡΡΩΝ

620 51

4

ΣΕΡΡΩΝ

620 52

4

ΣΕΡΡΩΝ

620 53

4

ΣΕΡΡΩΝ

620 54

4

ΣΕΡΡΩΝ

620 55

4

ΣΕΡΡΩΝ

620 56

4

ΣΕΡΡΩΝ

621 00

2

ΣΕΡΡΩΝ

621 00

2

ΣΕΡΡΩΝ

621 21

2

ΣΕΡΡΩΝ

621 22

2

ΣΕΡΡΩΝ

621 23

2

ΣΕΡΡΩΝ

621 24

2

ΣΕΡΡΩΝ

621 25

2

ΣΕΡΡΩΝ

622 00

4

ΣΕΡΡΩΝ

623 00

4

ΣΕΡΡΩΝ

624 00

4

ΣΕΡΡΩΝ

624 00

4

ΚΙΛΚΙΣ

630 71

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 72

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 73

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 74

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 75

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 76

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 77

2

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 78

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 79

2

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 80

2

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 81

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 82

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 83

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 84

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 85

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 86

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 87

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

630 88

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

631 00

2

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

632 00

2

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

640 01

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

640 03

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

640 06

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

640 07

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

640 08

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

640 09

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

640 11

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

640 12

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

640 42

4

ΣΕΡΡΩΝ

641 00

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

642 00

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

652 01

2

ΚΑΒΑΛΑΣ

653 02

2

ΚΑΒΑΛΑΣ

654 03

2

ΚΑΒΑΛΑΣ

654 04

2

ΚΑΒΑΛΑΣ

655 00

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

660 31

4

ΔΡΑΜΑΣ

660 32

4

ΔΡΑΜΑΣ

660 33

4

ΔΡΑΜΑΣ

660 34

4

ΔΡΑΜΑΣ

660 35

4

ΔΡΑΜΑΣ

660 35

4

ΞΑΝΘΗΣ

660 36

4

ΔΡΑΜΑΣ

660 37

4

ΔΡΑΜΑΣ

660 37

4

ΞΑΝΘΗΣ

660 38

4

ΔΡΑΜΑΣ

661 00

2

ΔΡΑΜΑΣ

661 31

2

ΔΡΑΜΑΣ

661 32

2

ΔΡΑΜΑΣ

661 33

2

ΔΡΑΜΑΣ

662 00

4

ΔΡΑΜΑΣ

663 00

4

ΔΡΑΜΑΣ

670 07

4

ΚΑΒΑΛΑΣ

670 61

4

ΞΑΝΘΗΣ

670 62

4

ΞΑΝΘΗΣ

670 63

2

ΞΑΝΘΗΣ

670 64

4

ΞΑΝΘΗΣ

671 00

2

ΞΑΝΘΗΣ

671 31

2

ΞΑΝΘΗΣ

671 32

2

ΞΑΝΘΗΣ

671 33

2

ΞΑΝΘΗΣ

672 00

4

ΞΑΝΘΗΣ

673 00

4

ΞΑΝΘΗΣ

 

ΑΡΘΡΟ 5

α. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου για την επιτυχή και γρήγορη παράδοση, την οποία κάθε φορά αναλαμβάνει, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής, καθώς και για οιαδήποτε βλάβη, ζημία, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος.

β. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τυχόν επερχόμενες έμμεσες ζημίες ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένης κάθε απώλειας εισοδήματος, κέρδους, συμφέροντος, αγοράς κλπ., από οποιονδήποτε λόγο κι αν επέλθουν.

γ. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής δεμάτων: εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα από τον αποστολέα, χρήματα σε μετρητά, συνάλλαγμα, χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή, μετοχές, ομόλογα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμους λίθους, βιομηχανικούς άνθρακες και διαμάντια, αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας, έργα τέχνης, αλλοιώσιμα τρόφιμα, φυτά, ναρκωτικές ουσίες, εκρηκτικές ύλες, είδη ή εξαρτήματα οπλισμού, ζώα, πορνογραφικό υλικό.

δ. Η εταιρεία δικαιούται να ελέγχει τα αντικείμενα, τα οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει και σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχομένου ή ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη δικαιούται να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση αποστολής.

ε. Η εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει, προκειμένου να εξασφαλίσει την οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από τη μεταφορά.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Το αποδεικτικό παραλαβής – παράδοσης είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την εταιρεία για λογαριασμό του και κατ’ εντολήν του. Επίσης, ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται, κατά την αποστολή του δέματος, ότι είναι ο κύριος ή κάτοχος των υπό μεταφορά αγαθών, καθώς και ότι παραδίδει προς αποστολή τα αγαθά που περιγράφονται στην μπροστινή σελίδα του αποδεικτικού παραλαβής, χωρίς η εταιρεία να φέρει καμία ευθύνη για το αληθές ή μη της δήλωσής του αυτής. Ο αποστολέας επίσης εγγυάται για το αληθές των απαραίτητων για την αποστολή στοιχείων που έχουν αναγραφεί κατ’ εντολήν του στην μπροστινή σελίδα του αποδεικτικού παραλαβής – παράδοσης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).

 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

α. Εκτός αντίθετης ειδικής και έγγραφης συμφωνίας, ο αποστολέας δηλώνει και η AMF ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. αποδέχεται ότι η αξία της κάθε αποστολής δεν υπερβαίνει, το ποσό των 220 ευρω για μεταφερόμενα αντικείμενα, για τα οποία τα ποσά και μόνον και μέχρι των ποσών αυτών αντίστοιχα ευθύνεται η για οποιοδήποτε λόγο (καταστροφή ή απώλεια) . Για καλύψεις μεγαλύτερων ποσών και αυξημένη ευθύνη της εταιρείας πλέον των πιο πάνω ποσών απαιτείται ειδική έγγραφη σύμβαση μεταξύ των μερών. Κάθε διεθνής μεταφορά διέπεται από τους όρους και περιορισμούς της από 13-12-19229 σύμβαση της Βαρσοβίας και των τροποποιήσεών της ως ισχύει ως σήμερα.

β. Με επιφύλαξη των όσων ανωτέρω αναφέρονται, η ευθύνη της εταιρείας για οιαδήποτε αποδεδειγμένη απώλεια ή ζημία της αποστολής, με αποζημίωση στον χρήστη ίση κατά περίπτωση με τα κατώτερα όρια που καθορίζονται στην Υ. Α 29030/816/16-5-2000 όπως ισχύει.

γ. Εφόσον αποδειχθεί ότι η εταιρεία ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία της αποστολής, τότε η τελευταία οφείλει να αποζημιώσει τον αποστολέα – χρήστη εντός του οριζόμενου από την ανωτέρω ΥΑ όπως ισχύει προθεσμία.

 ΑΡΘΡΟ 8

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

α. Οι ώρες λειτουργίας της εταιρείας είναι από 10.00-18.00 κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Σαββάτο. Οι ώρες υποδοχής τηλεφωνικών κλήσεων είναι κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Σαββάτο από 10.00-18.00. Οι ώρες παραλαβών και παραδόσεων είναι κάθε ημέρα από 10.00-20.00 κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Σαββάτο.

β. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει στα κεντρικά της εταιρείας ή στην ιστοσελίδα μας www.amf.gr έγγραφη δήλωση παραπόνων σχετικά με την από μέρους της εταιρείας παροχή υπηρεσιών, στην οποία οφείλει να αναφέρει σαφώς και λεπτομερώς το συγκεκριμένο παράπονο και τις ακριβείς περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η συγκεκριμένη αποστολή.

γ. Εφόσον η ανωτέρω δήλωση του καταναλωτή είναι σαφής και ορισμένη και αναφέρεται σε συγκεκριμένη αποστολή που έχει ήδη εκτελεσθεί από την εταιρεία και στην οποία ο καταναλωτής έφερε την ιδιότητα του παραλήπτη ή του αποστολέα, η εταιρεία οφείλει να απαντήσει σε αυτόν εγγράφως εντός 20 ημερών από την υποβολή της ανωτέρω έγγραφης δήλωσης και στη διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει προς την εταιρεία.

 ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο καταναλωτής που φέρει την ιδιότητα του αποστολέα ή του παραλήπτη της διενεργούμενης από την εταιρεία αποστολής δύναται να υποβάλει το αίτημα επίλυσης της διαφοράς του με την εταιρεία στα γραφεία αυτής, στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ο οποίος οφείλει να του απαντήσει εντός προθεσμίας 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του έγγραφου αιτήματος του καταναλωτή.

Για την επίλυση ορίζεται τριμερής επιτροπή επίλυσης διαφορών, η οποία απαρτίζεται: (α) από τον νόμιμο διαχειριστή, ως εκπρόσωπο της εταιρείας, (β) από τον ενδιαφερόμενο καταναλωτή και (γ) από έναν εκπρόσωπο του ΙΝΚΑ, ο οποίος προσκαλείται με επιμέλεια της εταιρείας.

Για οποιεσδήποτε διαφορές που τυχόν οδηγηθούν ενώπιον των δικαστηρίων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΕΠΙΔΟΤΑ

Οι υποχρεώσεις και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η επιχείρηση όσον αφορά στη διαχείριση των αντικειμένων για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η επίδοσή τους στους παραλήπτες για οποιαδήποτε αιτία, είναι κατ’ ελάχιστο, οι εξής:

έγγραφη ειδοποίηση προς τον παραλήπτη και επιστροφή του αντικειμένου σε χώρο της επιχείρησης

προγραμματισμός δεύτερης επίδοσης η οποία πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη

εφόσον και κατά τη δεύτερη προσπάθεια δεν καταστεί δυνατή η επίδοση του αντικειμένου στον παραλήπτη, το αντικείμενο δύναται να επιστρέφεται στον αποστολέα εντός 2 εβδομάδων ή αν ορίζεται διαφορετικά από σύμβαση από την ημερομηνία αποστολής του με το ίδιο ΣΥΔΕΤΑ με χρέωση που ισούται με το ποσό που καταβλήθηκε για την αποστολή του εφόσον η αδυναμία επίδοσης οφείλεται σε ελλιπή στοιχεία του παραλήπτη ή της διεύθυνσής του ή γενικότερα αδυναμία πρόσβασης στο σημείο επίδοσης, θα επιχειρείται επικοινωνία με τον αποστολέα για λήψη διευκρινιστικών στοιχείων αναφορικά με την επίδοση του αντικειμένου. Το αντικείμενο δύναται να επιστρέφεται στον αποστολέα με χρέωσή του για την έκδοση νέου ΣΥΔΕΤΑ.

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του αντικειμένου από τον παραλήπτη, το αντικείμενο θα επιστρέφεται στον αποστολέα με χρέωση που ισούται με το ποσό που καταβλήθηκε για την αποστολή του.

 ΑΡΘΡΟ 11

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Κ.

Τα άρθρα του παρόντος Χάρτη Υποχρεώσεων δεν εφαρμόζονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Ανωτέρας βίας, ήτοι σε περίπτωση επέλευσης οιουδήποτε απρόβλεπτου και αιφνίδιου γεγονότος, το οποίο η εταιρεία αδυνατεί να προβλέψει, ενδεικτικά αναφερομένων των περιπτώσεων δυσμενών καιρικών φαινομένων, σεισμών, πλημμύρων, απεργιών, συγκοινωνιών ή τηλεπικοινωνιακών προβλημάτων, κωλυσιεργίας συνεργαζομένων δημόσιων φορέων, ατυχημάτων που αφορούν στα χρησιμοποιούμενα μέσα.

β. Διενέργειας εγκληματικών ενεργειών σε βάρος της εταιρείας (στις εγκαταστάσεις, στο προσωπικό της, στα μεταφορικά μέσα αυτής), που έχουν ως αποτέλεσμα την ολική ή μερική καταστροφή και απώλεια των μεταφερόμενων αντικειμένων.

γ. Ανυπαίτιας αδυναμίας πρόσβασης του υπαλλήλου της εταιρείας στη διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία (αδυναμία) οφείλεται στη μορφολογία του εδάφους, τον καταναλωτή ή σε οιονδήποτε τρίτο.

δ. Μη εκπλήρωσης από μέρους των καταναλωτών των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους έναντι της εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τη μεταξύ τους συναφθείσα συμφωνία.

ε. Διενέργειας, από μέρους των καταναλωτών, πράξεων που αντιβαίνουν στην ισχύουσα νομοθεσία του Κράτους.

στ. Απόκρυψης από τον καταναλωτή ότι η αιτούμενη από αυτόν διεκπεραίωση και μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων αντίκειται στον νόμο ή αφορά σε αντικείμενα, τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στην παρ. δ του άρθρου 5 του παρόντος.

ζ. Μη υλοποίησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων της εταιρείας λόγω υπαιτιότητας ή σχετικής επιθυμίας του καταναλωτή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο καταναλωτής υποχρεούται στην πληρωμή όλων των εξόδων που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, επιστροφή ή αποθήκευσή των προς αποστολή αντικειμένων, καθώς και στην αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημίας που έχει υποστεί η εταιρεία από υπαιτιότητα του καταναλωτή.

 
©2022 Web Development by   CITYCOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ